De maximale grootte voor ontvangen en verzonden e-mail berichten in Office 365 lag de laatste jaren op 25 MB. Hoewel dit meer dan voldoende blijkt voor het gros van de emails, zijn er toch situaties waarbij die limiet te beperkt is, bijvoorbeeld bij het versturen van powerpoint of excel bestanden en video's. De Outlook Web App biedt daarom een handige oplossing om een document uit OneDrive als een link te koppelen aan het email bericht. 


Soms zijn er echter situaties waarin je liever het bestand als bijlage wil verzenden. Microsoft heeft daarom besloten om de maximale grootte van email berichten op te schroeven tot 150 MB. De standaard limiet voor bestaande accounts blijft op 25 MB, maar Office 365 administrators kunnen zelf de maximale grootte instellen, van 1 MB tot 150 MB.


De email limiet wijzigen in Office 365


Beheerders kunnen de maximale email grootte van alle mailboxes, zowel on premise als in de cloud, aanpassen. Wil je iedereen toestaan om berichten tot 100 MB te ontvangen of verzenden? Of wil je studenten beperken tot emails van 5 MB en leerkrachten tot 50 MB? Het kan allemaal. 


De instellingen voor de email limiet zijn te vinden in het Exchange admin center. De STANDAARD INSTELLING voor uw organisatie kan onder 'default message size restrictions' aangepast worden. 


Kies voor: recipients (ontvangers) > mailboxes > ... > set default message size restrictions (bepaal standaard beperkingen voor bericht grootte)Op het scherm dat nu opent kan je de maximale berichtgrootte instellen voor nieuwe mailboxes (die je in de toekomst aanmaakt).Om MEERDERE MAILBOXES aan te passen, selecteer je recipients (ontvangers) > mailboxes en kies meerdere mailboxes. Vanuit het bulk edit scherm kies je vervolgens update onder message size restrictions (beperkingen voor berichtgrootte).Wil je de instellingen voor EEN BEPAALDE MAILBOX wijzigen dan ga je naar recipients (ontvangers) > mailboxes en selecteer de betreffende mailbox. Klik vervolgens op het edit icoon, daarna op view details onder message size restrictions (berichtgrootte beperkingen). Je kan nu de maximale grootte voor deze mailbox wijzigen.